Η Ελιά

Στη χώρα μας εξάγεται (περίπου) το 80% της εγχώριας παραγωγής επιτραπέζιων ελιών όλων των ποικιλιών Οι ανάγκες για επεξεργασία και συσκευασία της επιτραπέζιας ελιάς λόγω εξαγωγών είναι μεγάλες. Είμαστε σε θέση να στηρίξουμε τον Έλληνα βιομήχανο και βιοτέχνη δίνοντας τις καλύτερες δυνατές λύσεις με το μικρότερο δυνατό κόστος. Είτε πρόκειται για εξαγωγές σε βαρέλια, είτε για τελικό προιόν σε βάζα, λευκοσιδηρά κυτία ή πλαστικούς περιέκτες.

 • i-elia-00001.jpg
 • i-elia-00002.jpg
 • i-elia-00003.jpg
 • i-elia-00004.jpg
 • i-elia-00005.jpg
 • i-elia-00006.jpg
 • i-elia-00007.jpg
 • i-elia-00008.jpg
 • i-elia-00009.jpg
 • i-elia-00010.jpg
 • i-elia-00011.jpg
 • i-elia-00012.jpg
 • i-elia-00013.jpg
 • i-elia-00014.jpg
 • i-elia-00015.jpg
 • i-elia-00016.jpg
 • i-elia-00017.jpg
 • i-elia-00018.jpg
 • i-elia-00019.jpg
 • i-elia-00020.jpg
 • i-elia-00021.jpg
 • i-elia-00022.jpg
 • i-elia-00023.jpg
 • i-elia-00024.jpg
 • i-elia-00025.jpg
 • i-elia-00026.jpg
 • i-elia-00027.jpg

© 2004 - 2020 Βουτσινάς Χρήστος Ι.Κ.Ε. | Tel: +30 2310 420.097, 412.379 Fax:+30 2310 411.706